Booking Sort Sol Arrangement
  • Personlig information
  • Tidspunkt
  • Antal
  • Registrer
Indtast fornavn(e) og efternavn
Indtast din e-mail adresse
Indtast dit kontaktnummer
Når du bestiller et Sort Sol arrangement som gavekort, bliver det sendt til den email, du har indtastet ovenfor.
Det sendes som pdf fil, og er egnet til at printe ud. Se eksempel på hvordan et gavekort ser ud: EKSEMPEL
Den der får gavekortet, har mulighed for ændre datoen, til en anden der er ledig, såfremt den valgte ikke er passende.