Forårets Sort Sol foregår på vores andet Hotel i Højer – Marsk Hotellet
Efterårets Sort Sol fra 6/9 til 27/10 foregår på begge hoteller